Dörrfrucht-Herz «gross» ca. 500g

CHF 32.50

Dörrfrucht-Herz «klein» ca. 300g

CHF 21.50

Dörrfrucht-Sortiment mit Nüssen, «gross», ca. 900g

CHF 53.00

Dörrfrucht-Sortiment mit Nüssen, «klein», ca. 400g

CHF 26.00

Dörrfrucht-Sortiment mit Nüssen, «mittel», ca. 600g

CHF 37.00

Dörrfrucht-Sortiment, vollfruchtig, «gross», ca. 900g

CHF 57.00

Dörrfrucht-Sortiment, vollfruchtig, «klein», ca. 400g

CHF 28.00

Vollfruchtsortiment im Spankörbli ca. 300g

CHF 22.50